hakkında bir kanıya varılan herhangi bir durum için , bilinen gerçekler dahilinde varılan dayanaklar ve bu dayanakların toplamının durum içerisinde kapsadığı ispat durumu.bir şeyin tümüyle yanlış olabilmesi için hiçbir gerçeğe bağlı olmaması koşuluna dayanan fikr-i münakaşa.