np, pp ve pfff gibi kısaltmaları kullananların dağarcığında yer alan bir kısaltmadır