Mesleki eğitimde yapılmaya çalışılan ama bir türlü istenen başarıya ulaşamayan durumdur.
meslek lisesini tercih eden öğrencilerin akademik başarılarını yüksek olmalıdır. Akademik başarısı düşük ve okumak hevesi isteği olmayan öğrencilerin gelmesinden dolayı eğitim çıktılarında istenilen hedeflere ulaşamayaya sebep olmaktadır.
Meslek liselerinin cazip hale getirebilmesi için, istihdam edilebilirliğini artırılmalı, meslek lisesi öğrencilerin yükseköğretime teşvik edilmekten ziyade çalışmaya yönlendirilmelidir, öğrenciler i(bkz:şletmelerde beceri eğitimi) alırken alacakları ücretlerin fazla olması, okullarda döner sermaye çalışmalarını artırılarak öğrencilerin hem okurken para kazanmaları sağlanabilir, meslek ilsesi kariyer planlaması düzenlenmelidir, çalışanların çalışma şartları ve ücretleri iyileştirilmelidir.
Meslek lisesi sadece gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarından ziyade bütün çocuklara yönelik tanıtım ve reklamı yapılmalıdır.
Mesleki iseler tercih edeceklerin iyi yönlendirilmesi gereklidir ve öğrenci yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirme yapılmalıdır böylelikle çocukların mezuniyet sonrasında kendi alanlarına yönelimleri artırılabilir