Uykusu gelmemiştir

Düşünceleri uyumuyordur
Uykuya düşkünlüğü yoktur

Dertli veya hastadır (bkz:ben)