bir ülkede devlet ve üst düzey yöneticilerin emirlerini uygulayan görevliler.
Asayişi sağlamak üzere kamu görevi yürüten ve bu sırada kanundan kaynaklanan silah taşıma - kullanma yetkisine sahip adli kolluk kuvveti.