rivâyet, türkçe’de daha ziyâde “uydurma” ve “söylenti” mânâlarında kullanılır. halbûki rivâyet, “hiç aksi söylenmemiş dogru söz” demektir.