Yuxu yozmalari bütün cəmiyyətlərin tarix boyu inandıqları və diqqətdə saxladıqları sahələrdən biri olmuşdur. Qədim Yunanıstandan Misirlilərə qədər bu inanclar davam etmişdir. Görülən və şərh edilən edilən yuxular bəzən tarixi hadisələri təsir etmiş və bəzən fərdi maraq və diqqətdən kənara çıxmamışdır, amma bu gün də insanlar yuxularının mənasını araşdırmağa davam edir və onlara bir işarə verilib-verilmədiyini düşünürlər.

yuxuyozmalari.az